Mammut Utalvány

A tökéletes ajándék kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat. Hiába a gondos odafigyelés, az aprólékos tervezés, az ajándékozott igényeinek ismerete, bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy az általunk ideálisnak hitt meglepetés sajnos mégsem az. Ajándékozzon Mammut Vásárlási Utalványt és a választást bízza az ajándékozottra!
A vásárlás kizárólag készpénzben történhet meg!

Az ezer, kétezer és ötezer forintos címletekben kapható vásárlási utalványt az információs pultoknál tudja megvásárolni.

Elfogadóhelyek

Szabadidő, sport

Hervis Sport, Arena, Playersroom

SZABÁLYZAT
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁRÓL

I.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

Vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.

Üzletház: Mammut I. és Mammut II. bevásárlóközpont.

Kibocsátó: Mammut Szolgáltató Zrt.

Vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, ki a vásárlási utalvány tulajdonosa.

Üzlet: az üzletházban lévő elárusítóhely, aki a vásárlási utalványt vásárlási célú elfogadására jogosult.

II.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

1./ A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

2./ A szabályzat terület hatálya nem szabályozott.

3./ A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.

4./ A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA

1./ A vásárlási utalvány kibocsátásának célja, hogy olyan ajándékozási lehetőséget teremtsen a vásárlóknak, amely meghatározott ajándéktárgy megvásárlása nélkül teremt lehetőséget az ajándékozásra. A vásárlási utalvány kibocsátásának célja az is, hogy e vásárlási lehetőséggel növelje az üzletházban lévő, a vásárlási utalvány elfogadására jogosult üzletek forgalmát.

IV.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA

 

1./ A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki.

2./ A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.

3./ A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a./ kibocsátó neve

b./ vásárlási utalványra vonatkozó utalás

c./ a kibocsátási érték

d./ felhasználási időszak

e./ felhasználási útmutató

4./ A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 1.000 Ft-os, 2.000 Ft-os és 5.000 Ft-os kibocsátási értékben.

5./ A vásárlási utalvány felhasználása határidőhöz kötött (felhasználási időszak).

6./ A vásárlási utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalványnak.

7./ Vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.

8./ A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány vásárlási utalványként nem használható fel.

9./ A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti.

10./ A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

11./ A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

V.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK HASZNÁLATA

 

A.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA

 

1./ A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a Mammut Szolgáltató Zrt. Pénzügyi Igazgatóságán (hétfőtől-csütörtökig 13.00-15.00), illetve a MAMMUT I. és MAMMUT II. információs pultjánál a nyitva tartási idejük alatt.

2./ A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

3./ A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

4./ A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

5./ A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

B.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

 

6./ A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult lenne.

7./ A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az üzletekben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni.

8./ A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalványa birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.

9./ A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló az üzletnek átadja.

10./ Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.

11./ A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

C.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY BEVÁLTÁSA

12./ Az utalványt beváltó üzlet megbízottja az utalvány ellenértékét hétfőtől-csütörtökig 13.00 – 15.00 között a Mammut Zrt. Pénzügyi Igazgatóságán veheti át.

13./ Sérült vagy hiányos vásárlási utalvány visszavásárlására a kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés vagy a hiány nem akadályozza meg a vásárlási utalvány felismerését és azonosítását.

14./ A visszaváltott vásárlási utalványt a kibocsátó megsemmisítheti.

VI.

AZ ÜZLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1./ A vásárlási utalvány elfogadására az az üzletházban lévő üzlet jogosult, amely külön nyilatkozattal elfogadja a jelen szabályzatot és regisztráltatja magát a kibocsátónál.

2./ A kibocsátó az üzletekről nyilvántartást vezet, amelyet a közleményei közzétételére meghatározott módon közzéteszi.

3./ Az üzlet a vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságát az üzlet portálján köteles feltüntetni.

4./ Az üzlet a vásárlási utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg.

5./ A vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságáról az üzlet bármikor jogosult lemondani. A lemondását írásban a kibocsátónak kell bejelenteni.

6./ A kibocsátó jogosult az üzlet vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, ha az üzlet jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi. A kibocsátó ezen döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

7./ Az az üzlet, akinek a vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles a portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését eltávolítani.

8./ Az üzlet a nála felhasznált vásárlási utalványt a kibocsátónál válthatja vissza a felhasználási időszakon belül.

VII.

A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

1./ A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az üzletek megjelölését, valamint vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a saját WEB lapján köteles közzétenni.

Vissza a lap tetejére